/ / Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie śródokresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Ustka

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie śródokresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Ustka

Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do złożenia  oferty na: „Przeprowadzenie śródokresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Ustka na lata 2016 – 2022” 

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/293/7420/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-przeprowadzenie-srodokresowej-ewaluacji-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-miasta-ustka