Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka 2022

Burmistrz Miasta Ustka informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/527/7984/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-realizacja-zadania-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-miasta-ustka-2022