Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”.

Burmistrz Miasta Ustka informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:
 
Wyniki konkursu
 
Zasady przyznawania dotacji

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/527/8033/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-pn-animacja-czasu-wolnego-z-programami-profilaktycznymi-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-2022-roku