Skład Usteckiej Rady Seniora

Do poniedziałku (4 października br.) na zaproszenie Burmistrza Jacka Maniszewskiego, prowadzony był nabór kandydatów do Usteckiej Rady Seniorów.

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/191/7673/sklad-usteckiej-rady-seniora