Realizacja zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pominięciem otwartego konkursu ofert

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki złożyła ofertę pn. „Ustka Ukrainie”, która rozpatrywana jest na podstawie Zarządzenia nr 0050.SOKS.88.2022 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 8 kwietnia 2022 roku

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/523/8112/realizacja-zadan-publicznych-w-celu-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-z-pominieciem-otwartego-konkursu-ofert