Raport ewaluacyjny z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ustka do 2020 r.

Szanowni Państwo,  Przedstawiamy Państwu Raport ewaluacyjny z realizacji Strategii Miasta Ustka do roku 2020 r. Raport został opracowany w 3 częściach przedstawiając realizację działań dla każdego z przyjętych celów strategicznych. 
Raport – Cel strategiczny I: Zapewnianie mieszkańcom warunków do podwyższania standardów życia oraz aktywne kształtowanie rozwoju społecznego. Raport – Cel strategiczny II: Wykształcenie ładu przestrzennego miasta i ochrona cennych walorów przyrodniczych. Raport – Cel strategiczny III: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz wypracowanie stabilnego wzrostu gospodarczego miasta

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/14/7533/raport-ewaluacyjny-z-realizacji-strategii-rozwoju-miasta-ustka-do-2020-r