/ / Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024

Gmina Miasto Ustka uzyskało dofinansowanie w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury drogowej Miasta Ustka poprzez budowę ulicy Pogodnej w Ustce od ul. Wyszyńskiego do pl. Wolności”.

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/284/7454/program-na-rzecz-zwiekszania-szans-rozwojowych-ziemi-slupskiej-na-lata-2019-2024