OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PN. „ANIMACJA CZASU WOLNEGO Z PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2022 ROKU”

BURMISTRZ MIASTA USTKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PN. „ANIMACJA CZASU WOLNEGO Z PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2022 ROKU”.

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/523/7945/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-pn-animacja-czasu-wolnego-z-programami-profilaktycznymi-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-2022-roku