Kwalifikacja wojskowa

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia  2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 47), w  dniach 19, 20  i  21 października  2021 r.  w godz. 700 -1300 w Słupsku przy alei Antoniego Madalińskiego 4, w budynku Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie 92 mieszkańców Ustki – mężczyzn urodzonych w 2002 roku, jak również tych mężczyzn, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (urodzonych w latach 1997-2001). Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od burmistrza imienne wezwanie, w którym podany jest dokładny termin i miejsce, gdzie należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać. Informujemy, że osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Pytania prosimy kierować telefonicznie do inspektora ds. obronności i obrony cywilnej Urzędu Miasta tel. 59 8154 324 lub osobiście w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pokój nr 07.

Artykuł pochodzi ze strony: https://www.ustka.pl/pl/artykul/191/7636/kwalifikacja-wojskowa