NOCLEGI
 
 
Noclegi w naszej bazie
Start
Ustka
Rowy
Dębina
Orzechowo
Poddąbie
Wodnica
Poleć nas znajomym
Lubią nas w social mediach

Logowanie

Nie pamiętam hasła
Inne
Strony o turystyce
Imprezy nad morzem
Agroturystyka
Polecamy kwatery
Wędkarstwo morskie
Żeglarstwo
Administracja
O nas
Szukaj
Napisz do nas
DODAJ SWÓJ OBIEKT
REGULAMIN
Mapa serwisu
Wszystkie ogłoszenia
Strony o turystyce
Wykazy artykułów
Sekcja Noclegi
Sekcja Wędkarstwo Morskie
Sekcja Żeglarstwo
Turystyka

Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.Pojęcia turystyka i turysta pochodzą od angielskiego słowa tour oznaczającego podróż. W XVII wieku mianem tourist określano uczestników podróży po kontynencie europejskim (tzw. grand tour) podejmowanych przez arystokratyczną młodzież angielską. Młodzież po ukończeniu szkoły średniej wyjeżdżała m.in. do Francji i Włoch w celu kontynuacji nauki.Światowa Organizacja Turystyki (WTO) definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości.
Turystyka jest zjawiskiem złożonym i wielopłaszczyznowym, które odnosi się do wielu aspektów życia człowieka. Dzięki turystyce człowiek regeneruje siły fizyczne i psychiczne, poznaje świat oraz kształtuje swoją osobowość. Turystyka stanowi także formę działalności gospodarczej, w ramach której wykształciły się różnego rodzaju usługi turystyczne oferowane podróżnym spośród których największe znaczenie mają: usługi noclegowe, usługi gastronomiczne oraz usługi transportowe.Ze względu na swoją złożoność turystyka jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych: geografii (geografia turyzmu), psychologii, socjologii, ekonomii (ekonomika turystyki), marketingu (marketing turystyczny), antropologii, historii, prawa, architektury (architektura krajobrazu), urbanistyki, ochrony środowiska, medycyny oraz etyki.

Turystyka stanowi przedmiot badań w następujących aspektach:przestrzennym (migracje turystyczne, zagospodarowanie turystyczne),
ekonomicznym (rynek turystyczny, usługi turystyczne, skutki gospodarcze rozwoju turystyki),
psychologicznym (potrzeby człowieka, motywy podjęcia podróży, cele podróży, przeżycia i zachowania w docelowym miejscu pobytu),
społecznym (relacje między turystami a społecznościami odwiedzanymi, stereotypy społeczne, więzi społeczne),
kulturowym (turystyka jako funkcja kultury, oddziaływania między kulturą reprezentowaną przez turystów a kulturą społeczności odwiedzanych).

 Historia turystyki 

 Historia turystyki na świecie  

 Starożytność 
 
Piramidy w GiziePierwsze podróże o charakterze turystycznym pojawiły się w Starożytnym Egipcie. Ludzie przemieszczali się aby brać udział w obchodach świąt

religijnych oraz aby podziwiać ogromne budowle, zwłaszcza piramidy.

Cele religijne dominowały w podróżach podejmowanych przez Starożytnych Greków, którzy udawali się głównie do wyroczni w Delfach oraz świątyni Zeusa w

Olimpii. Poza tym tysiące osób przybywało na rozgrywane co cztery lata igrzyska olimpijskie. W Starożytnej Grecji nie budowano dróg, dlatego zdecydowana

większość wypraw odbywała się drogą morską.

Całkiem inaczej sytuacja wyglądała w Starożytnym Rzymie, który pokrywała gęsta sieć dróg i zajazdów, a kwestie bezpieczeństwa podróżujących regulowano w

specjalnych przepisach prawnych. Rzymianie dla celów leczniczych i wypoczynkowych udawali się do rozmieszczonych na obszarze całego Imperium kurortów,

spośród których największą popularnością cieszyły się: Baden, Baile Herculane, Vichy, Baiae, Neapol, Capri, Bath, Puteoli.


 Średniowiecze i renesans 
 
Średniowiecze przyniosło ze sobą zastój w wielu dziedzinach gospodarki i kultury. Najważniejszymi motywami podróży były wówczas motywy religijne. Chrześcijanie

podróżowali głównie do Rzymu, Ziemi Świętej i grobu apostoła Jakuba w Santiago de Compostela. Pielgrzymowali również hinduiści i buddyści, natomiast wyprawy

Arabów podejmowane były najczęściej w celach handlowych. Młodzi europejscy arystokraci wyjeżdżali po nauki do zagranicznych uniwersytetów aby poszerzać

swoją wiedzę (m.in. Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Padwie).

Okresy średniowiecza i renesansu znane są także z wypraw pojedynczych podróżników przemierzających ogromne odległości. Do najsłynniejszych należy wyprawa

Marco Polo do Chin, Francesco Petrarki w Alpy Prowansalskie oraz Muhammada Ibn Battuty po Azji, Afryce i Europie. Na XIV i XV wiek przypadają Wielkie Podróże

Geograficzne związane m.in. z odkrywaniem drogi morskiej do Indii oraz odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku.


 XVII i XVIII wiek 
 
Masyw Mont BlancW XVII wieku podróże w celach poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych zaczęły nabierać coraz większego znaczenia. Transport na dalsze

odległości odbywał się powozami konnymi, powstawały linie dyliżansowe, turystyka stawała się źródłem dochodu dla osób zajmujących się obsługą podróżnych.
Najważniejszym wydarzeniem w tym okresie były podróże (Grand Tour) młodych angielskich arystokratów na kontynent w których brało udział ok. 20 tys. osób

rocznie. Podróże trwały od kilku miesięcy do kilku lat. Młodzi Anglicy docierali również w Alpy stając się prekursorami alpinizmu. Dzięki coraz liczniejszym wizytom

osób zainteresowanych zdobyciem Mont Blanc i innych alpejskich szczytów, pasterskie osady zaczęły przekształcać się w ośrodki turystyki górskiej (np. Chamonix,

Grindelwald, Zermatt). Najwyższy szczyt Alp został zdobyty w 1786 roku przez Michela Paccarda i Jacques'a Balmata.
W XVII i XVIII wieku bardzo popularne wśród zamożnych mieszkańców państw europejskich były miejscowości uzdrowiskowe spośród których największym

zainteresowaniem cieszyły się: Bath (popularne również w starożytności), Aix-les-Bains, Vichy, Evian, Baden-Baden, Marienbad, Karlsbad oraz Spa. Koniec XVIII

wieku przyniósł ze sobą rewolucję przemysłową, która wiązała się ze wzrostem urbanizacji i zwiększoną migracją ludzi ze wsi do miast.

 XIX i XX wiek
 
Lazurowe WybrzeżeWiek XIX okazał się dla turystyki przełomowy. Dotychczas, ze względu na wysokie koszty, podróże w celach wypoczynkowych podejmowała

jedynie elita społeczna. Wraz ze skróceniem czasu pracy, rozwojem środków transportu, przemysłu, urbanizacji i wzrostu poziomu kulturalnego turystyka nabrała

masowego charakteru. Dzięki zastosowaniu w kolejnictwie i żegludze maszyny parowej podróże stały się wygodniejsze, krótsze, a przede wszystkim znacznie

tańsze.
Pierwszą linię kolejową utworzono w 1825 roku w Anglii. Pod koniec XIX wieku w Europie istniała już bardzo gęsta sieć kolejowa. W 1883 roku na trasie Paryż -

Konstantynopol rozpoczął kursować słynny Orient Express. Na przełomie XIX i XX wieku zaczął się rozwijać transport samochodowy. W 1885 roku Gottlieb Daimler

zbudował silnik spalinowy, natomiast w 1903 roku Henry Ford rozpoczął produkcję samochodów na większą skalę. Pierwsza autostrada powstała we Włoszech w

1924 roku. Pasażerski transport lotniczy rozwijał się intensywnie od zakończenia II wojny światowej.
W 1841 roku Thomas Cook założył w Anglii pierwsze biuro podróży. Cook był organizatorem pierwszej zorganizowanej wycieczki, która odbyła się pociągiem na

trasie Leicester - Loughborough. W tym okresie turyści odwiedzali głównie miasta historyczne z licznymi zabytkami (np. Rzym, Paryż, Wenecja, Florencja),

uzdrowiska (np. Karlowe Wary, Baden-Baden, Spa, Bath, Aix-les-Bains), obszary nadmorskie (np. Lazurowe Wybrzeże) i obszary górskie (np. Davos, Arosa, Bad

Gastein). Dla popularyzacji turystyki zimowej duże znaczenie miało powstanie pierwszych ośrodków narciarskich (Sestriere, Le Revard, Meribel) oraz

zorganizowanie w Chamonix pierwszych zimowych igrzysk olimpijskich. Poza tym powoływano do życia towarzystwa i stowarzyszenia turystyczne: British Alpine Club

(1857), Österreichischer Alpenverein (1862), Schweizer Alpen Club (1863) i Club Alpino Italiano (1863). W 1882 roku w Szwajcarii powołano pierwsze zrzeszenia

hotelarzy.
Po II wojnie światowej (zwłaszcza od lat 50.) nastąpił gwałtowny wzrost wyjazdów turystycznych przede wszystkim w coraz bogatszych krajach Europy Zachodniej i

Ameryki Północnej. Najpopularniejszym regionem turystycznym był wówczas basen Morza Śródziemnego (zwłaszcza wybrzeża Francji, Hiszpanii i Włoch). W latach

60. i 70. intensywnie rozwijała się turystyka narciarska, zbudowano wtedy większość alpejskich stacji narciarskich. W kolejnych latach wykształcały się regiony

turystyczne położone poza Europą (wyspy na Morzu Karaibskim, Zatoce Meksykańskiej i Oceanii). W latach 80. zaczęto dostrzegać negatywny wpływ turystyki

masowej na środowisko przyrodnicze i społeczności lokalne, w związku z czym pojawiła się idea turystyki zrównoważonej, której celem jest minimalizacja

negatywnego wpływu turystyki.

 Wydarzenia w Polsce 
 
XI wiek - sporadyczne podróże, głównie w celach handlowych, religijnych i dyplomatycznych,
XIV wiek - początek wypraw młodzieży do uniwersytetów w zachodniej Europie,
XVI wiek - pielgrzymki arystokratów do Ziemi Świętej,
1563 - pierwsza udokumentowana polska podróż Beaty Łaskiej w Tatry do Zielonego Stawu Kieżmarskiego,
1604 - w Krakowie ukazał się przewodnik Adama Jarzębskiego Pielgrzym Polski albo krótkie Rzymu i miast pomniejszych opisanie,
XIX wiek - dynamiczny rozwój miejscowości uzdrowiskowych,
1805 - Stanisław Staszic opisał swoje przeżycia z wędrówek po Tatrach w książce O ziemiorództwie gór dawnej sarmacji a później Polski,
1867 - powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół",
1873 - utworzono Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie z inicjatywy Feliksa Pławickiego, Tytusa Chałubińskiego, Adolfa Tetmajera i Józefa Stolarczyka,
1874 - Towarzystwo Tatrzańskie zbudowało pierwsze schronisko im. Stanisława Staszica nad Morskim Okiem,
1906 - powstało pierwsze polskie schronisko w Beskidach Zachodnich im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach pod Babią Górą,
1906 - zaczęło funkcjonować Polskie Towarzystwo Krajoznawcze,
1919 - przy Ministerstwie Robót Publicznych powołano Referat Turystyki,
1923 - we Lwowie powstało biuro podróży Orbis,
1936 - wybudowano kolejkę linową na Kasprowy Wierch,
1936 - w Krakowie rozpoczęło funkcjonować Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
1936 - powołano Ligę Popierania Turystyki,
1949 - utworzony został Fundusz Wczasów Pracowniczych,
1950 - w wyniku połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstało Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze,
1989 - po przemianach ustrojowych turystyka uzyskała sprzyjające możliwości rozwoju,
1999 - powstała Polska Organizacja Turystyczna.

 Rodzaje turystyki

Podstawowym kryterium podziału turystyki jest główny motyw podróży osoby wyjeżdżającej. Przy tym kryterium wyróżnia się następujące rodzaje turystyki:

turystyka poznawcza,
turystyka wypoczynkowa,
turystyka kwalifikowana,
turystyka zdrowotna,
turystyka biznesowa,
turystyka religijna.
Poza głównym motywem wyjazdu, stosowanych jest wiele innych kryteriów podziału turystyki np.:

liczba uczestników (turystyka indywidualna, turystyka zbiorowa),
wiek uczestników (turystyka szkolna, turystyka studencka, turystyka seniorów),
środek transportu (turystyka samochodowa, turystyka rowerowa, turystyka autokarowa, turystyka kolejowa, turystyka lotnicza),
czas pobytu (turystyka krótkoterminowa, turystyka długoterminowa),
miejsce zakwaterowania (turystyka hotelowa, turystyka parahotelowa),
pora wyjazdu (turystyka zimowa, turystyka letnia),
sposób organizacji wyjazdu (turystyka zorganizowana, turystyka niezorganizowana),
używany sprzęt turystyczny (turystyka narciarska, turystyka kajakowa, turystyka wspinaczkowa)

 Wybrane rodzaje turystyki

 Formy turystyki poznawczej
 
 Turystyka przyrodnicza - podróże mające na celu obserwowanie i poznawanie przyrody: roślin, zwierząt, form geologicznych, obszarów wodnych.

birdwatching - obserwowanie ptaków w ich naturalnych siedliskach.

turystyka polarna - podróże na obszary podbiegunowe, samotne wyprawy w Arktyce i na Antarktydzie, rejsy statkami po Morzu Arktycznym i wokół Antarktydy.
 
geoturystyka - wyjazdy mające na celu poznawanie form geologicznych (wulkany, jaskinie) i terenów górniczych; w Polsce od 2006 roku funkcjonuje Małopolski

Szlak Geoturystyczny.
 
ekoturystyka - forma turystyki, która wykształciła się jako alternatywa w stosunku do turystyki masowej, minimalizowanie negatywnego wpływu turystów na środowisko

przyrodnicze i społeczności lokalne.

safari - podróże, najczęściej samochodem, których celem jest obserwowanie i fotografowanie dzikich zwierząt, szczególnie popularne w Afryce.
 
turystyka krajoznawcza - wyjazdy których głównych motywem jest chęć zwiedzenia określonego obiektu, miejscowości lub regionu; szczególnie popularna w

szkołach, gdzie organizowane są wycieczki przedmiotowe, zielone szkoły, biwaki itp.

turystyka kulturowa - odwiedzanie miejsc, w których znajdują się walory materialne i niematerialne ważne ze względów kulturowych, artystycznych i historycznych;

ruch turystyczny koncentruje się przede wszystkim w miastach, w których zlokalizowane są zabytki, instytucje i wydarzenia kulturalne; istnieją także specjalne szlaki

turystyczne np. szlak cysterski.

turystyka filmowa - podróże do miejsc w których realizowano znane produkcje filmowe np. wycieczki śladami miejsc zaprezentowanych w filmach Kod da Vinci i

Władca Pierścieni.

turystyka etniczna - wyjazdy mające na celu poznanie grup społecznych odmiennych kulturowo.

turystyka sentymentalna - podróże do miejsc urodzenia i pochodzenia, które przybywający do tych miejsc musieli opuścić ze względów politycznych lub

ekonomicznych.
 
czarna turystyka (dark tourism) - odwiedzanie miejsc związanych ze śmiercią np. niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau, strefa ground zero w Nowym Jorku.
 
turystyka kulinarna - podróże do miejsc w których wytwarzane są określone produkty żywnościowe lub w których organizowane są festiwale kulinarne; jednym z

ważniejszych rodzajów turystyki kulinarnej jest enoturystyka w której przedmiotem zainteresowania turystów jest wino.
 
turystyka festiwalowa - wyjazdy na festiwale filmowe, festiwale muzyczne, festiwale teatralne, wystawy kulturalne, parady, koncerty rozrywkowe itp.
 
fanoturystyka - wyjazdy związane z chęcią uczestnictwa w wydarzeniach sportowych.

turystyka lingwistyczna - podróże zagraniczne, których celem jest nauka języka obcego.
 
turystyka wolontariuszy - stanowi połączenie poznawania świata i dobrowolnej pomocy społeczności odwiedzanej, która może polegać na walce z ubóstwem.
 pomocy w ochronie środowiska przyrodniczego lub wzięciu udziału w badaniach naukowych.

 Formy turystyki wypoczynkowej 
 
Agroturystyka - wypoczynek w gospodarstwach rolnych oferujących produkty własnego wyrobu oraz dające możliwość zapoznania się z systemem produkcji rolnej.
 
Turystyka handlowa - głównym celem wyjazdu jest nabywanie produktów i usług w miejscu pobytu; szczególną formą turystyki handlowej jest turystyka

przygraniczna.

Turystyka rozrywkowa - wypoczynek w miejscach zapewniających spędzanie wolnego czasu w formie różnego rodzaju zabaw np. parki rozrywki, parki tematyczne i

kasyna.

Clubbing - wyjazdy trwające kilka dni, mające na celu uczestnictwo w zabawach klubowych, których nieodłącznym elementem jest spożywanie alkoholu.

 Turystyka morska - wypoczynek na jachtach, statkach pasażerskich i promach morskich; jedną z form turystyki morskiej jest cruising, czyli wycieczka morska w

ramach której zwiedza się kolejne porty morskie, natomiast podczas rejsu korzysta się z bogatej oferty rozrywkowej.
 
Turystyka seksualna - najważniejszym celem wyjazdu jest wchodzenie w relacje seksualne z przedstawicielami społeczności lokalnej; turystyka seksualna powoduje

wiele negatywnych skutków społecznych takich jak m.in. wzrost zachorowań na AIDS, rozwój alkoholizmu i prostytucji.

 Formy turystyki kwalifikowanej 
 
Turystyka piesza - obejmuje poznawanie środowiska i kultury odwiedzanego obszaru bez wykorzystywania środków transportu; duże znaczenie mają szlaki

turystyczne oraz baza noclegowa (zwłaszcza schroniska turystyczne, kempingi, hotele,pensjonaty,kwatery prywatne).
 Turystyka przygodowa - podróże podejmowane w celu przeżycia przygody.
 
Tramping turystyczny - uczestnicy sami organizują wyprawę, najczęściej poruszają się autostopem i korzystają z tanich noclegów,kwater prywatnych,schronisk

młodzieżowych,pokoi.
 
Backpacking - głównym motywem jest poznawanie odmiennych kultur z wykorzystaniem lokalnych środków transportu oraz noclegami poza typowymi obiektami bazy

noclegowej.
Trekking - wyprawy na obszary niezamieszkałe lub słabo zaludnione.
 
Survival - celem wypraw jest doskonalenie umiejętności pozwalających na przetrwanie w różnych warunkach środowiska.

Turystyka ekstremalna - podróże w celu uprawiania sportów ekstremalnych.

Turystyka rowerowa - turysta przemieszcza się wykorzystując do tego celu rower; w Europie funkcjonuje sieć szlaków Eurovelo obejmująca 12 szlaków biegnących

przez niemal wszystkie kraje europejskie.
 
Turystyka narciarska - obejmuje narciarstwo biegowe i narciarstwo zjazdowe; dla rozwoju narciarstwa zjazdowego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura m.in.

wyciągi narciarskie,bazy noclegowe.

Turystyka speleologiczna - eksploracja jaskiń turystycznych (przystosowane do zwiedzania, oświetlone, wyposażone w barierki) i jaskiń nieturystycznych (wymagają

odpowiedniego przygotowania i sprzętu turystycznego).

Turystyka jeździecka - rekreacyjna jazda konna w specjalnych ośrodkach jeździeckich lub na terenach otwartych.
 
Turystyka żeglarska - żeglowanie po jeziorach naturalnych i sztucznych.

Turystyka nurkowa - nurkowanie w morzach lub jeziorach z użyciem specjalistycznego sprzętu, istnieje wiele rodzajów nurkowania np. snorkeling (pływanie w masce i

płetwach z twarzą w wodzie), wreck diving (nurkowanie we wrakach), cave diving (nurkowanie w jaskiniach), ice diving (nurkowanie pod lodem).
 
Turystyka kajakowa - turysta przemieszcza się wykorzystując kajak lub kanadyjkę, wyróżnia się także kajakarstwo górskie i kajakarstwo morskie.

 Formy turystyki zdrowotnej 
 
Turystyka uzdrowiskowa - najważniejsze motywy wyjazdu do uzdrowisk to chęć poprawy zdrowia oraz leczenie różnego rodzaju schorzeń.
 
Turystyka medyczna - podróże poza granice kraju w celu skorzystania z opieki medycznej kraju odwiedzanego; jednym z rodzajów tego typu turystyki jest turystyka

aborcyjna.
Turystyka spa i wellness - wyjazdy do specjalnych ośrodków, mające na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.
 
Turystyka uzależnień - podróże do krajów, gdzie legalne jest posiadanie pewnych ilości narkotyków.
Turystyka śmierci - wyjazdy do krajów, w których dozwolona jest eutanazja.

 Formy turystyki biznesowej 
 
Podróże służbowe - podróże pracowników firm w celu nawiązania lub utrzymania kontaktów z partnerami biznesowymi, najczęściej odbywane indywidualnie.

Turystyka targowa - wyjazdy na różnego rodzaju targi organizowane w kraju i za granicą.
 
Turystyka motywacyjna - podróże organizowane przez firmy dla swoich pracowników, mające na celu zmotywowanie pracowników do lepszej pracy na rzecz swojej

firmy lub będące nagrodą za osiągane wyniki.

Turystyka kongresowa - obejmuje uczestnictwo w konferencjach, kongresach, seminariach, sympozjach itp.

Turystyka korporacyjna - podróże organizowane przez firmę dla określonych osób, którym zapewnia się darmowe uczestnictwo w wypoczynku lub wydarzeniach o

charakterze rozrywkowym; stanowi jedno z narzędzi public relations.

 Turystyka religijna 

Pielgrzymka - wyjazdy podejmowane z motywów religijnych, których podstawowymi celami są modlitwa i prośby o łaski.

Turystyka religijna - wyjazdy w których motyw poznawczy przeważa nad motywem religijnym, dotyczy turystów którzy odwiedzają miejsca święte ich własnej religii.
 
Turystyka poznawcza - dotyczy turystów którzy odwiedzają miejsca święte innej religii, a ich podstawowym motywem jest motyw poznawczy.

 Ruch turystyczny 
Ruch turystyczny to czasowe migracje poza miejsce zamieszkania, które wynikają z uwarunkowanych społecznie potrzeb określonych różnorakimi motywami. Ruch

turystyczny charakteryzuje się: wielkością, rozmieszczeniem przestrzennym, rytmem czasowym i strukturą.

Światowa Organizacja Turystyki szacuje, że w 2006 roku międzynarodowy ruch turystyczny wyniósł ok. 842 mln podróży, natomiast wielkość przychodów

turystycznych wyniosła ok. 680 mld USD. Połowa wszystkich podróży miała na celu wypoczynek, natomiast jedna czwarta wynikała z chęci odwiedzenia rodziny lub

potrzeb religijnych. Najwięcej wyjazdów notowanych jest w okresie, kiedy na półkuli połnocnej panuje lato. 45% podróżnych jako środek transportu wykorzystało

transport lotniczy, 43% korzystało z transportu samochodowego lub autokarowego, 7% z transportu wodnego, a 5% z transportu kolejowego. Najbardziej

popularnym kontynentem pozostaje Europa (51% przyjazdów turystycznych), natomiast na kolejnych miejscach znajdują się: Azja (26%), Ameryka Północna (14%),

Afryka (6%), Ameryka Południowa (2%) oraz Australia z Oceanią (1%).


 Kraje najchętniej odwiedzane 

1  Francja Europa 81.9 mln 79.1 mln
2  Hiszpania Europa 59.2 mln 58.5 mln
3  Stany Zjednoczone Ameryka Pn. 56.0 mln 51.1 mln
4  Chiny Azja 54.7 mln 49.6 mln
5  Włochy Europa 43.7 mln 41.1 mln
6  Wielka Brytania Europa 30.7 mln 30.1 mln
7  Niemcy Europa 24.4 mln 23.6 mln
8  Ukraina Europa 23.1 mln 18.9 mln
9  Turcja Europa 22.2 mln 18.9 mln
10  Meksyk Ameryka Pn. 21.4 mln 21.4 mln
17  Polska Europa 15.0 mln 15.7 mln


 Kraje osiągające największe wpływy z turystyki
 
1  Stany Zjednoczone Ameryka Pn. 96.7 mld 85.7 mld
2  Hiszpania Europa 57.8 mld 51.1 mld
3  Francja Europa 54.2 mld 46.3 mld
4  Włochy Europa 42.7 mld 38.1 mld
5  Chiny Azja 41.9 mld 33,9 mld
6  Wielka Brytania Europa 37.6 mld 33.7 mld
7  Niemcy Europa 36.0 mld 32.8 mld
8  Australia Australia 22.2 mld 17.8 mld
9  Austria Europa 18.9 mld 16.6 mld
10  Turcja Europa 18.5 mld 16.9 mld
22  Polska Europa 10.6 mld 7.2 mld


 Kraje o największych wydatkach swoich obywateli 

1  Niemcy Europa 82.9 mld 73.9 mld
2  Stany Zjednoczone Ameryka Pn. 76.2 mld 72.1 mld
3  Wielka Brytania Europa 72.3 mld 63.1 mld
4  Francja Europa 36.7 mld 31.2 mld
5  Chiny Azja 29.8 mld 24.3 mld
6  Włochy Europa 27.3 mld 23.1 mld
7  Japonia Azja 26.5 mld 26.9 mld
8  Kanada Ameryka Pn. 24.8 mld 20.5 mld
9  Rosja Europa 22.3 mld 18.2 mld
10  Korea Południowa Azja 20.9 mld 18.9 mld
25  Polska Europa 8.5 mld 7.2 mld


 Przemiany pod wpływem turystyki 

 Wpływ turystyki na społeczeństwo 
Turystyka pełni szereg istotnych funkcji społecznych. Dzięki nawiązywaniu kontaktów z innymi społecznościami wzrasta zrozumienie i tolerancja wobec innych kultur.

Kontakt oznacza również przekazywanie sobie określonych wartości, sposobów zachowań, sposobów ubierania się, mówienia itd.

Turystyka oznacza wzrost standardu życia mieszkańców miejscowości turystycznych, występuje mniejszy odpływ ludności niż w miejscowościach nieturystycznych.

W przypadku niewystarczającej kadry zajmującej się obsługą turystów, obserwowany jest napływ pracowników z innych regionów lub nawet krajów. Dochodzi do

zmian w strukturze społecznej miejscowości, które w konsekwencji doprowadzić mogą do konfliktów między autochtonami a imigrantami.
Aby poradzić sobie z obsługą turystów mieszkańcy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez np. naukę języków obcych, zarządzania, rachunkowości. Mieszkańcy

starają się bliżej poznać swoją kulturę i historię, aby móc ją zaprezentować w jak najatrakcyjniejszej formie. W wielu krajach, zwłaszcza słabiej rozwiniętych, praca w

sektorze turystycznych postrzegana jest jako prestiżowa. Zmienia się też pozycja kobiet, których zatrudnienie w turystyce jest z reguły znacznie większe niż

mężczyzn.
Do negatywnych zjawisk społecznych nasilających się wraz ze wzrostem ruchu turystycznego należą m.in. przestępczość, alkoholizm, narkomania, hazard,

prostytucja. Z wymienionymi patologiami mamy do czynienia w zdecydowanej większości obszarów gdzie rozwija się turystyka masowa. Nie wszyscy znajdują

zatrudnienie w turystyce, dlatego następuje polaryzacja dochodów, a w konsekwencji rozwarstwienie społeczne.
W przypadku turystów z bogatych krajów, którzy odwiedzają kraje uboższe, dochodzi do tzw. efektu demonstracji. Mieszkańcy terenów odwiedzanych, patrząc na

sposób zachowania i status majątkowy turystów, postrzegają ich jako lepszych od siebie. Dążą do tego aby im dorównać, jednak mają świadomość, że jest to

niezwykle trudne co rodzi poczucie frustracji i kompleks niższości wobec przyjezdnych.

 Wpływ turystyki na gospodarkę 
Korzyści z rozwoju turystyki dla lokalnej gospodarki wynikają z: rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia, napływu

nowych inwestycji, dochodów uzyskiwanych z obecności turystów. Na obszarach wiejskich, które są atrakcyjne turystycznie, mieszkańcy rezygnują lub ograniczają

swoją działalność w rolnictwie przechodząc do bardziej dochodowego sektora usług turystycznych.
W skali krajowej, dochody jakie uzyskują państwa z zagranicznych przyjazdów turystycznych określane są mianem niewidzialnego eksportu, natomiast wielkość

wydatków turystycznych obywateli danego państwa ponoszone w innym państwie nazywa się niewidzialnym importem. Państwa, w których niewidzialny eksport

odgrywa pierwszorzędną rolę w gospodarce to tzw. monokultury turystyczne np. Makao (35% PKB stanowią dochody z turystyki), Malediwy (34%), Seszele (30%),

Anguilla (25%), Antigua i Barbuda (24%), Aruba (23%), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (23%), Vanuatu (20%).

Najważniejsze skutki negatywne rozwoju turystyki to wzrost cen w obszarach obsługujących turystów oraz wypływy dewiz. Wypływy dewiz występują ze względu na:

import wyposażenia do obiektów turystycznych, import dóbr konsumpcyjnych, spłacanie zadłużeń przez inwestorów, wydatki na promocję miejscowości lub regionu

turystycznego.

 Wpływ turystyki na środowisko 
Turystyka, podobnie jak większość działalności człowieka, powoduje negatywne skutki dla śrdowiska przyrodniczego. Ze względu na rozwój infrastruktury

turystycznej, zmniejsza się powierzchnia obszarów naturalnych będących siedliskami roślin i zwierząt. Ponadto wzrasta zanieczyszczenie powietrza (głównie ze

względu na emisję spalin samochodowych), zanieczyszczenie wód (ścieki pochodzące z obiektów turystycznych) oraz poziom hałasu.
Do pozytywnych aspektów rozwoju turystyki zaliczyć można natomiast wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska. Bez zainteresowania ze strony

turystów, wiele obszarów cennych przyrodniczo pozostaje wykorzystywanych rolniczo. Ponadto w miejscowościach turystycznych rozbudowuje się infrastrukturę

komunalną (kanalizacja, wodociągi, oczyszczalnie ścieków) oraz poprawia się estetykę krajobrazu (więcej parków i terenów zieleni).

 Trendy turystyczne
Najważniejsze trendy występujące we współczesnej turystyce to:
rośnie ilość czasu wolnego - wakacje przestały być dobrem luksusowym dla większości ludzi, gdyż pojawia się wiele możliwości konkurencyjnego sposobu

spędzania wolnego czasu,
liczba podróży w przeliczeniu na 1 osobę ciągle wzrasta i czas trwania tych wyjazdów jest coraz krótszy,
zainteresowanie zimowymi wakacjami w słońcu, turystyka kulturowa i podróże statkami rozwijają się szybciej niż tradycyjne wyjazdy związane z uprawianiem sportów

zimowych,
wyjazdy aktywne stają się tak samo popularne zimą i latem - z wyjazdów poza sezonem najczęściej korzystają emeryci i osoby starsze,
stale wzrasta potrzeba bezpieczeństwa podczas wakacji,
rośnie popyt na wyjazdy zawierające elementy kultury, edukacji, historii, aktywności sportowej, a także zainteresowanie korzyściami zdrowotnymi wynikającymi z

wyjazdu,
odpoczynek i relaks - jako przeciwieństwo wypełniania wakacji różnymi formami aktywności - nadal pozostaje bardzo ważną cechą imprezy turystycznej,
jakość, autentyczność i różnorodność stają się najistotniejszymi elementami postrzegania i wyboru kierunku podróży,
istotnymi elementami postrzegania wakacji są: przygoda, fantazja, luksus i przyjemność, w połączeniu z atmosferą wyłączności.

 


Źródło: Wikipedia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Top! Top!